Šarhova 34, Ljubljana
tel: 041 550 121 / 051 345 821 / 041 922 782
fax 01 3650256, www.ddr.si , info@ddr.si

DOMOV | DDR | PROJEKTI | PRODUKTI | POVEZAVE

PRESS | ENGLISH

NEMA PREDAVANJA

V letu 2006 je Alenka Pirman razvijala novo izrazno sredstvo - nema predavanja. V akademski fazi je šlo za neskončne animacije v programu PowerPoint. Proizvajalec ga je namenil trženju stališč, izdelkov, storitev in znanja in danes velja za prevladujočo prepričevalno tehnologijo na svetu. Nastali sta dve deli: Najlepše pesmi in Zapri oči in glej. V nadaljevanju bo avtorica več pozornosti posvetila razvoju nemih predavanj v analognih okoljih.

O poklicu II. Nauk iz Roga
Galerija Škuc (12. 9. - 10. 10. 2006)
Prva preverba nemih predavanj v neožičenem okolju. V Kabinetu se lahko do 10. oktobra udeležite nemega predavanja, ki temelji na arhivu iz Tovarne dvokoles in opreme Rog. Naključno izbrane Rogove dokumente je avtorica iztrgala iz konteksta in samovoljno preoblikovala vsebino do te mere, da udeleženec lahko nemo predavanje v Kabinetu doživi kot svojevrstno prispodobo za svoj poklic. Delo je nastajalo avgusta in septembra neposredno v Kabinetu.
> Več o delu in uporabljenih virih
> Zgodbe iz Roga (blog)
> O Poklicu I.


Najlepše pesmi
Serija šestih nemih predavanj
Dolžina predavanj: neskončna
Avtorica: Alenka Pirman
Produkcija: Društvo za domače raziskave v sodelovanju z SCCA-Ljubljana, 2006

Serija Najlepše pesmi temelji na konkretni in vizualni poeziji iz 60. let in je posvetilo nekdanji "racionalni poeziji prihodnosti". Avtorica je izhajala iz osnovnih elementov posameznih pesmi in jih prevedla v čas. Kinetična pesem ohrani pesnikovo intenco, bralca pa spremeni v gledalca in mu ponudi neskončno meditativno animacijo.

Najlepše pesmi so:
Matjaž Hanžek - Nebotičnik, 1967-2006
Aleš Kermavner - KAJ JE (V-SEBI-NA = V), ok. 1966-2006
Vojin Kovač-Chubby - I go Crazy, 1967-2006
Naško Križnar - Drekec pekec, ok. 1966-2006
Ivan Volarič-Feo - Peščena ura, 1969-2006
Franci Zagoričnik - Črno-beli diapazon, 1966-2006Diapozitiv iz pesmi Aleša Kermavnerja


Diapozitiv iz pesmi Ivana Volariča Fea

Zapri oči in glej
Nemo predavanje
Dolžina predavanja: neskončna
Avtorica: Alenka Pirman
Produkcija: Društvo za domače raziskave, 2006

Zapri oči in glej pa zaostruje raziskovanje "estetike brezinteresne kontemplacije". PowerPoint animacija prikazuje praznino. Črni in beli diapozitivi s tovarniško predpisano organizacijo polj se pred gledalcem menjajo s pomočjo učinka glavnika. Program "češe" prazne diapozitive in proizvaja opartistično animacijo. Ker je ta lahko očesu neprijazna, je udeleženec povabljen, da nemo predavanje spremlja z zaprtimi očmi.

 

 

Ob različnih priložnostih smo nemo predavanje Zapri oči in glej pospremili s
> skico metode prikrivanja delne plešavosti (Method of concealing partial baldness), ki sta jo l. 1977 v ZDA patentirala Frank in Donald Smith
> fotografijo Nelsonovega novega likovnega pouka iz l. 1903 (povzeto po Gombrichovi Art and Illusion).
Prehoda med diapozitivi

Postavitev v Kabinetu (marec 2006)


Postavitev v Kibeli (september 2006)


Razvoj Nemih predavanj sta podprlaMinistrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana.
> Razstava Premene / Zapri oči in glej v Kabinetu
> Razstava Zapri oči in glej v Galeriji Kibela v Mariboru; Digitars, SKC Beograd
> Dialog v kuhinji (intervju Tanje Lazetić z Alenko Pirman), pdf